آموزش جامع Ansys

آموزش جامع Ansys

کد محصول: Ansys
وضعیت انبار: در انبار

 نرم افزار ANSYS از دسته ابزارهای تحلیلی است که از روش اجزای محدود برای مدلسازی و تحلیل در آن استفاده می شود. روش اجزای محدود برای حل مسائل پیچیده با هندسه، نوع مصالح و بارگذاری دلخواه ابداع گردیده است.

 آموزش جامع Ansys

نرم افزار ANSYS از دسته ابزارهای تحلیلی است که از روش اجزای محدود برای مدلسازی و تحلیل در آن استفاده می شود. روش اجزای محدود برای حل مسائل پیچیده با هندسه، نوع مصالح و بارگذاری دلخواه ابداع گردیده است. در این روش مدلهای پیچیده ابتدا به اجزای کوچکتر قابل حل تقسیم شده و سپس با ترکیب نتایج بدست آمده از حل هر جزء با یکدیگر پاسخ کل مدل در هر نقطه بدست می آید. برتری تحلیل مسائل متنوع از یک طرف و ارتقاء تجهیزات کامپیوتری از طرف دیگر باعث شده است که کاربرد روش اجزای محدود و در نتیجه نرم افزارهای بر پایه آن رواج یابد. ابزارهای پیش بینی شده در ANSYS امکان تحلیل انواع مختلف سازه ها مانند قاب، مخزن، سد، پل ... و اجزای سازه ای مانند اتصالات فولادی، اعضای فولادی یا بتنی، ایزولاتورها، ... را به روشهای مختلف فراهم ساخته است. از آن جمله می توان به تحلیلهای استاتیکی، بارگذاری رفت و برگشتی، مودال، تاریخچه زمانی، طیفی و ... اشاره کرد. برای شبیه سازی شرایط مختلف تکیه گاهی گزینه های متعددی بصورت شتاب، جابجایی، نیرو و یا لنگر با الگوهای مختلف در دسترس هستند که بطور ثابت یا متغیر با زمان قابل استفاده اند. همچنین مدلهای رفتاری مختلفی از مصالح شکل پذیر و ترد مانند مدلهای دو و چند خطی فولاد، مدل دراگر- پراگر و مدل شکست بتن در آن پیش بینی شده است که در حوزه رفتار غیر خطی بکار می روند.

وجود المانهای مختلف با قابلیتهای خاص از ویژگیهای ANSYS است. دسته های مختلف المانها مانند المانهای خطی Beam، Link و Pipe بصورت دو و سه بعدی، المانهای پوسته ای (انواع Shellها، یک لایه، چند لایه، غشایی، خمشی)، المانهای حجمی (انواع Solidها) با رفتار خطی و غیر خطی، المانهای تماسی با فاصله اولیه و فاقد سختی کششی (Contact)، فنرهای غیر خطی (Combin)، کابل، المان کنترلی، المان صلب، جرم متمرکز و ... انعطاف پذیری ویژه ای برای مدلسازی حوزه وسیعی از سازه ها و اجزای سازه ای در این نرم افزار فراهم ساخته اند.

با وجود ویژگیهای فراوان نرم افزار ANSYS و نرم افزارهای مشابه در مدلسازی و تحلیل، همواره باید به خاطر سپرد که در بررسی تحلیلی یک مدل، دیدگاه مهندسی و ذکاوت کاربر در فرآیند ساخت، تحلیل و کنترل نتایج، مهمترین نقطه اتکاء برای تأیید صحت نتایج است و بکارگیری چنین نرم افزارهایی صرفاً به عنوان ابزاری برای ساده تر کردن و سرعت بخشیدن به فرآیند طراحی است. به همین دلیل قبل از بکارگیری هر ویژگی یا گزینه تحلیلی، مناسب است که مطالعات کافی درباره نحوه کارکرد و تئوریهای وابسته به روش تحلیلی، نوع المان و مشخصات مصالح صورت گیرد.

گروه مهندسی عمران و مکانیک رولیکا در حال تهیه ی پکیج آموزش جامع Ansys  هستند که به زودی ارائه خواهد شد.از جمله موارد آموزش داده شده در این پکیج فوق العاده  می توان به تحلیل تنش پیشرفته، آنالیز مودال پیشرفته، تحلیل هارمونیک و پاسخ گذرا، پوسته ها و ورق ها، آنالیز کمانش، مکانیک شکست، مواد کامپوزیت، انتقال حرارت دائمی و گذرا در حالت دو و سه بعدی، آنالیز کوپله و … اشاره نمود.

مباحث آموزشی Ansys 17  شامل موارد زیر میگردد:

1) تحلیل تنش پیشرفته ، مدلسازی و بارگذاری و آنالیز یک قطعه سه بعدی با شرایط مرزی پیچیده:
نیرویی با زاویه 45 درجه نسبت به افق روی سطح داخلی سوراخ روی این قطعه وارد می گردد. همچنین از دو نقطه این قطعه توسط واشر به تکیه گاه خود متصل شده است و …
2) آنالیز تغییر شکل و تنش در یک پوسته فلزی تقویت شده با استفاده از المان های Shell:
یک پوسته نازک دو لایه توسط لایه های میانی تقویت شده و در ناحیه مرکزی تحت نیروی فشاری قرار دارد. با توجه به تقارن موجود در مساله فقط یک چهارم آن را مدل کرده و …
3) مکانیک شکست: تعیین ضریب شدت تنش در اطراف نوک ترک در یک صفحه فلزی تحت بارگذاری ، یک صفحه فلزی تحت تنش کششی قرار داشته و یک ترک با طول مشخصی روی آن ایجاد شده. با استفاده از روش مش بندی خاص المان های اطراف ترک را ریزتر کرده و …

4) آنالیز مواد مرکب (کامپوزیت)، تحلیل تنش و جابجایی یک ماده کامپوزیتی 4 لایه تحت بارگذاری:
با تعریف 4 ماده با ضریب الاستیسیته گوناگون و همچنین راستای قرارگیری متفاوت این مساله را مدل کرده و …
5) آنالیز کمانش:

تعیین نیروی بحرانی کمانش و شکل مود کمانش یک پوسته فلزی تحت بارگذاری فشاری بار بحرانی کمانش ،برای این پوسته که با استفاده از المان Shell مدل می شود را محاسبه نموده و …

6) آنالیز مودال و تعیین فرکانس های طبیعی یک سیستم شبیه ساز مدل خودرو با دو درجه آزادی:

از یک جرم متمرکز و دو فنر و یک تیر افقی برای شبیه سازی ارتعاش خودرو استفاده کرده و دو درجه آزادی اصلی انتقالی و چرخشی را بررسی می کنیم …
7) آنالیز هارمونیک (Harmonic)، یک سیم فولادی تحت بارگذاری کششی و عمودی و رسم نمودار جابجایی بر حسب فرکانس اعمال نیرو:
فرض می کنیم فرکانس نیروی عمودی وارد بر سیم فولادی متغیر بوده و در محدوده مشخصی نوسان کند، سپس تنظیمات آنالیز هارمونیک را انجام داده و …
8) آنالیز پاسخ گذرا (Transient) ، رسم نمودار جابجایی نقطه میانی یک تیر دوسر گیردار تحت اثر نیروی ضربه ای:
ضربه ای در زمان 5 هزارم ثانیه به نقطه میانی تیر وارد شده و موجب تغییر شکل و ارتعاش ناگهانی آن می گردد. برای حل مساله باید بارگذاری ضربه را در چندین مرحله تعریف کرده و …
9) تحلیل انتقال حرارت دائمی از نوع جابجایی در یک صفحه مستطیل شکل:
4 لبه یک صفحه فلزی شرای مرزی حرارتی مشخصی داشته و توزیع حرارتی دائم مورد نظر است …
10) ترکیب انتقال حرارت جابجایی و همرفتی در حالت دائمی:
یک صفحه سوراخ دار فلزی که در معرض جریان هوای محیط قرار دارد از قسمت داخلی خنک کاری شده و …
11) تحلیل انتقال حرارت تشعشعی و یا تابشی:
دو نیمدایره که یکی داخل دیگری قرار دارد از طریق تشعشع با هم تبادل حرارتی دارند. ضریب تابشی سطوح مشخص بوده و …

12) آنالیز انتقال حرارت سه بعدی ، در ماده خنک کننده قطعات الکترونیکی در حالت سه بعدی:
یک پره آلومینیومی که برای خنک کاری قطعات الکترونیکی به کار می رودبه صورت سه بعدی مدل شده و …
13) تحلیل انتقال حرارت گذرا در یک فین (پره انتقال حرارت):
یک پره فلزی که در معرض هوای محیط قرار دارد از سمت چپ در معرض شرایط مرزی قرار گرفته و در حالت ناپایدار (گذرا) می باشد …
14) آنالیز کوپله:
در این پروژه یک آنالیز سازه ای و یک تحلیل حرارتی به صورت همزمان انجام شده و …

 Ansys

انسیس (به انگلیسی: ANSYS) مخفف کلمات (ANalysis systems) یک نرم‌افزار مهندسی به کمک رایانه می‌باشد که محصول شرکت ANSYS Inc است و از دسته ابزارهای تحلیلی است که از روش اجزاء محدود (FEM) برای مدل‌سازی و تحلیل در آن استفاده می‌شود.

نرم‌افزار انسیس مهندسین و طراحان را قادر می‌سازد تا به راحتی بهینه‌سازی ساختاری، حرارتی، دینامیکی، تعادل وزنی و عملکردی و همچنین شبیه‌سازی‌های مُد ارتعاشی و ضریب اطمینان و ایمنی را در طرح‌هایشان به صورت مرحله به مرحله اعمال کنند.

ابزارهای پیش بینی شده در انسیس امکان تحلیل انواع مختلف سازه‌ها مانند قاب، مخزن، سد، پل … و اجزای سازه‌ای مانند اتصالات فولادی، اعضای فولادی یا بتنی، ایزولاتورها، … را به روش‌های مختلف فراهم ساخته است. از آن جمله می‌توان به تحلیل‌های استاتیکی، بارگذاری رفت و برگشتی، مودال، تاریخچه زمانی، طیفی و … اشاره کرد. برای شبیه‌سازی شرایط مختلف تکیه گاهی گزینه‌های متعددی به صورت شتاب، جابجایی، نیرو و یا لنگر با الگوهای مختلف در دسترس هستند که به طور ثابت یا متغیر با زمان قابل استفاده‌اند. همچنین مدل‌های رفتاری مختلفی از مصالح شکل پذیر و ترد مانند مدل‌های دو و چند خطی فولاد، مدل دراگر- پراگر و مدل شکست بتن در آن پیش بینی شده است که در حوزه رفتار غیر خطی بکار می‌روند.

Ansys نرم‌افزار قدرتمند و شبیه‌ساز ساده‌ای می‌باشد که قدرت توانایی یک طراحی معتبر و استاندارد را به طراحان و مهندسین می‌دهد تا ایده‌هایشان را بر روی صفحه کامپیوترهایشان پیاده کنند. در این نرم‌افزار از سیستم کارآمد و آسان اتوماسیون پایگاه داده‌ها استفاده می‌گردد و باعث کاربری بسیار آسان این نرم‌افزار گردیده که به گفته سازنده نرم‌افزار می‌تواند به قدری قدرتمند باشد که برای ۳۲ سال آینده جهت حل مشکلات طراحی مؤثر، مفید و قابل اعتماد واقع گردد.

با به کار بردن این نرم‌افزار مهندسین قادر به طراحی و تولید محصولاتی با کیفیت بهتر در زمانی کمتر خواهند بود. این نرم‌افزار مهندسین و طراحان را قادر می‌سازد تا به راحتی بهینه‌سازی ساختاری، حرارتی، دینامیکی، تعادل وزنی و عملکردی و همچنین شبیه‌سازی‌های مُد ارتعاشی و ضریب اطمینان و ایمنی را در طرح‌هایشان به صورت مرحله به مرحله اعمال کنند.

نرم‌افزار Design Space Ansys کاملاً بر آخرین ورژن نرم‌افزارهای اصلی CAD سه بعدی که شامل پرو/اینجینیر، سالیدورکس، اینونتور، مکانیکال دسکتاپ، یونیگرافیکس ,سالید اج می‌شود منطبق است. این نرم‌افزار می‌تواند از اطلاعات خروجی نرم‌افزار کتیا استفاده نموده و از فرمت‌های رایج هندسی و برداری مانند SAT و Para solid پشتیبانی نماید.

این نرم‌افزار از اجزای تک واحدی تا مجموعه‌های بزرگ و پیچیده و حتی سیستم‌های کامل را با کلیه نماهای سه بعدی CAD به یک محصول یا سیستم مجازی کامل و قابل توسعه تبدیل می‌سازد. سیستم شبیه‌سازی این نرم‌افزار از چهار تابع مختلف با قابلیت‌های کاربردی مختلف تبعیت می‌نماید که از مُدل‌های اضافی، پلاگین‌های CAD و اتصالات متحرک می‌باشند و طوری طراحی شده‌اند تا کلیه نیازهای کاربران خاص را نیز برآورده سازند.

 

برخی از ویژگی‌های مهم نرم‌افزار انسیس

*انجام آنالیز در زمینه‌های گوناگون از قبیل: جامدات، سیالات، انتقال حرارت، الکترومغناطیس، الکترواستاتیک، الکترونیک و دینامیک
*توانائی آنالیز توأمان مانند آنالیز سیالاتی - جامداتی
*توانائی بهینه‌سازی مدل‌های طراحی شده
*قابلیت برنامه نویسی به کمک زبان برنامه نویسی نرم‌افزار برای توسعه امکانات جدید
*قابلیت تهیه گزارش و خروجی‌های مختلف به صورت فیلم، عکس یا htmp
*توانایی تشخیص پارامترهای مختلف و بررسی میزان اهمیت هر کدام از آن‌ها در رسیدن به جواب نهایی طراحی‌ها
*امکان برقراری ارتباط با نرم‌افزارهای دیگر نظیر پرو/اینجینیر، سالیدورکس، اینونتور، مکانیکال دسکتاپ، یونیگرافیکس، کتیا

 ماژول‌های نرم‌افزار انسیس

ماژول‌های نرم‌افزار انسیس به چهار بخش کلی Fluid Dynamics ،Structural Mechanics ،Systems & Multiphysics و Electromagnetics تقسیم می‌شوند.

    ANSYS Multiphysics
    ANSYS Mechanical
    ANSYS Structural
    ANSYS Fluent
    ANSYS CFX
    ANSYS CFD-Flo
    ANSYS Maxwell
    ANSYS HFSS

   Ansys CFX

این نرم افزار که بر مبنای روش اجزا محدود است. با توجه به محیط کاربرپسند و ارتباط راحت با نرم افزارهای مدل سازی، طرفداران زیادی در محافل دانشگاهی و صنعتی پیدا کرده است.


ماژول Ansys Fluent

یکی از نرم افزارهای صنعتی مشهور می باشد که دارای قابلیت های فراوانی در تحلیل سیالات است. به گفته سایت رسمی انسیس این نرم افزار قوی ترین ابزار دینامیک سیالات محاسباتی است. این نرم افزار قابلیت مدل سازی هندسه های دو بعدی و سه بعدی را دارا می باشد. این نرم افزار بر مبنای روش حجم محدود است. بسیاری از مدل های جریان و انتقال حرارت بر پایی این نرم افزار شبیه سازی شده است.

 

 

 

 

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!

امتیاز بد           خوب
Has no item to show!