تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی (Higher Education)

تحصیلات تکمیلی شامل: تحصیل برای درجه یا دیگر مدارک تحصیلی میباشد که الزاماً به مدرک کارشناسی نیاز دارند، و به طور کلی تحصیلات تکمیلی بخشی از آموزش عالی در نظر گرفته می‌شود. سازمان و ساختار تحصیلات تکمیلی در کشورهای مختلف و نیز در ارگان های  گوناگون در داخل کشورها، بسیار متفاوت میباشد.در محیط دانشگاهی متداول است که به مقاطع بالاتر از کارشناسی، لفظ تحصیلات تکمیلی اتلاق می شود. 


تحصیلات تکمیلی

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.