خانه ی هوشمند

 خانه های هوشمند

 خانه های هوشمند با خانه های معمولی تفائتشان در این است که همه ی وسایل در خانه های هوشمند به یکدیگر متصل هستند و با یک دستگاه مرکزی کنترل می شوند. کنترل آب و هوا، چراغ ها، لوازم، قفل ها و انواع مختلفی از دوربین ها و مانتیورهایی که می توانند به خانه های هوشمند و خودکار اضافه شوند از هر جای خانه و حتی دور از خانه قابل کنترل می باشند.

خانه ی هوشمند

فیلتر پیشرفته

  • دسته ها

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.