علوم انسانی

علوم انسانی

علوم انسانی یا انسانیت بر اساس تعریف آن بر حسب موضوع به دسته‌ای از علوم اطلاق میگردد که به مسایلی چون جامعه، فرهنگ، زبان، رفتار و کنش انسان، و روان و اندیشهٔ افراد توجه بسیار دارد. علوم انسانی رشته‌های آکادمیکی (دانشگاهی) هستند که جنبه‌های مرتبط با ویژگی‌های تمدن انسانی وانسانیت را مطالعه کرده و آموزش می‌دهند. جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، زبان‌شناسی، مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی چند نمونه از رشته‌های علوم انسانی‌ هستند.

علوم انسانی

پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد

برنامه ریزی شهری

بیمه

حسابداری

حقوق

حمل و نقل

رشته ی امار

رشته ی تاریخ و ادبیات

رشته ی تربیت بدنی

رشته ی جغرافیا

رشته ی علوم انسانی

رشته ی مدیریت

نمایش 1 تا 12 از 17 (2 صفحه)