برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی شهری

 برنامه ریزی شهری از شاخه های شهرسازی میباشد، برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای، حرفه ایست در حوزهٔ عمومی و با هدف ارتقای زندگی بشر به ویژه در مورد مسایل شهری و ... میپردازد.  هدف از آموزش رشته ی برنامه ریزی شهری، تعلیم و تربیت متخصصانی است که در جهت کسب اطلاعات فنی فعالیت داشته باشند و روحیه پویایی را نیز در خود بگسترانند. به همین جهت این دوره نه تنها به تعلیم دانش فنی می‌پردازد بلکه به فراگیری علوم اجتماعی نیز تاکید دارد تا توسعه اقتصادی و منطقه‌ای به عنصری پایدار به نام توسعه انسانی، بدل شود. به عبارت دیگر این رشته به مطالعه عوامل مختلف که در آمایش سرزمین نقش دارند، می‌پردازد.

برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی شهری

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)