ریاضی

ریاضی

رشته ریاضی و کاربردها رشته جدیدی است که جایگزین رشته های ریاضی محض و کاربردی شده است. تحصیل در رشته ریاضیات و کاربردها مستلزم علاقه فراوان و تسلط کافی در دروس ریاضی میباشد.داشتن قدرت تجزیه و تحلیل کمی در سطح خوب برای دانشجویان این رشته لازم است.


ریاضی

داروسازی

رشته ی امار

نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)