فیزیک

فیزیک

فیزیک علم زندگی وعلم حیات است.هر چیزی که در اطراف خویش می‌بینیم به فیزیک ربط پیدا می‌کند. پاسخ به بسیاری از سوالهایی را که همیشه ذهن بشر به آن مشغول بوده به وسیله علم فیزیک می‌توان پیدا کرد. هدف اصلی علم فیزیک تحلیل و بررسی طبیعت است و همچنان این علم در پی آن است که رفتار طبیعت را در شرایط مختلف درک و پیش بینی کند.فیزیک

داروسازی

0 تومان

رشته ی شیمی

0 تومان

طب هسته ای

0 تومان

فیزیک

0 تومان

ژئوفیزیک

0 تومان
نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)