روانپزشکی

روانپزشکی

روان‌پزشک ، پزشکی است که تخصصش تشخیص و درمان بیماری‌های روانی و یا یا روان‌درمانی میباشد. همهٔ روان‌پزشکان جهت سنجش و درمان بیماری‌های روانی نیز آموزش می‌بینند. روان‌پزشکان و متخصصان بهداشت روانی تنها کسانی هستند که مجوز،  تجویز دارو را برای درمان بیماری‌های روانی دارند. بعضی از روان‌پزشکان،  متخصص در کمک به گروه سنی ویژه‌ای هستند، مانند روان‌پزشکان کودکان، که درمان گروه سنی کودکان یا نوجوانان را بر عهده دارند.

روانپزشکی

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.