فنی و مهندسی

فنی و مهندسی

فنی و مهندسی یکی از چهار اولویت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه می باشد که هر دانشجو بر اساس صلیقه و نوع استعداد خود می تواند در یکی از این اولویت ها شروع به تحصیلات نماید.همانطور که از اسم آن مشخص است این گرایش مربوط به رشته های فنی و صنعتی می باشد.دانشجویان می توانند محصولات آموزشی فنی مهندسی در رشته های مختلف این گرایش را در این بخش جستجو نمایند.


فنی و مهندسی

Labview

رشته ریاضی

نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)