مهندسی مکانیک

 مهندسی مکانیک

رشته ی مهندسی مکانیک بخشی از علم فیزیک میباشد که با استفاده از مفاهیم پایه علم فیزیک وعلم ریاضی به بررسی حرکت اجسام و نیروهای وارده بر آنها نیز می‌پردازد.
در واقع رشته ی مکانیک، پیاده کننده ی  علم فیزیک است چون (برای مثال ) بررسی حرکت خودرو و عوامل موثر بر روی آن برعهده فیزیک است. اما چگونگی حرکت و تنظیم آن بر عهده ی مکانیک می‌باشد.

مهندسی مکانیک

آموزش مکانیک خودرو

مخزن خارجی شاتل فضایی

نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)