علوم مهندسی

علوم مهندسی

علوم مهندسی شاخه‌ای علمی و بین‌ رشته‌ای میباشد.هدف نهایی رشته ی علوم مهندسی این است که دانشجویان بتوانند خصوصیات مثبت یک مهندس و یک دانشمند را نیز همزمان بدست آورند. یک کارشناس علوم مهندسی بایدتوانایی این را داشته باشدککه  مانند یک دانشمند، تفکر عمیق و انتقادی و قدرت مشاهده را جهت اکتشافات جدید مورد استفاده قرار دهد.


علوم مهندسی

آموزش مکانیک خودرو

آموزش نرم افزار متلب و سیمولینک

آموزش نرم افزار Revit 2017

آموزش نرم افزار SketchUp

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)